20. oktober 2018  | Annoncør | Kontakt os
Job-Support.dk - Din genvej til et nyt job!
SOS Børnebyerne
Marketing Manager til privatmarkedet
En stor del af SOS Børnebyernes indsamling stammer fra private bidragsydere og faddere. Vi søger nu en person, der kan tage det samlede ansvar for udvikling og tilrettelæggelse af vores aktiviteter på privatmarkedet.
Om jobbet
En vigtig del af jobbet vil være at inspirere og motivere bidragsydere til at støtte vores arbejde. Det gør du gennem din tilgang til kunderettet kommunikation og markedsføring, men også ved at omsætte din viden om kunderne til konkrete værditilbud. Alt sammen i samarbejde med dine dygtige kolleger og eksterne samarbejds-
partnere. I jobbet skal du
  • drive den forretningsmæssige udvikling af vores rekrutteringsaktiviteter blandt private kunder, og foretage den rette prioritering af indsatser
  • indgå i et tæt samarbejde med de kollegaer, der effektuerer kampagnetiltagene
  • formå at tolke og omsætte viden fra vores kundeanalyser og de aktiviteter vi udfører
  • sikre at SOS Børnebyerne har de rigtige støttemuligheder (produkter) og at disse kommunikeres til de rette kunder i de rette kanaler
  • videreudvikle vores markedsføring på privatmarkedet, med særlig blik for digitale medier
Om dig
Vi stiller høje krav til vores nye kollega. Du imponerer os fagligt, er iderig, modig og brænder igennem med dine budskaber. Du er en stærk holdspiller, er synlig i organisationen og udviser handlekraft. Du er nysgerrig af natur og holder dig løbende ajour med udviklingen i branchen og dit fagområde. Rent kvalifikationsmæssigt har du:
  • en mellemlang eller videregående uddannelse (Cand Merc. e.lign.)
  • bred erfaring med salg og markedsføring, og de mekanismer der virker. Især har du erfaringer med digitale medier og ved at disse er afgørende for succes
  • mindst 5 års erfaring som segmentansvarlig eller lignende
  • erfaring fra en BtC virksomhed
  • arbejdet tæt sammen med bureauer fra kundesiden
Om SOS Børnebyerne
Vi er en dynamisk organisation med 35 ansatte, hvor du har stor indflydelse på dit eget arbejde i en meningsfuld hverdag med international berøringsflade. Vi værdsætter et uformelt, positivt og engageret arbejdsklima.
Løn iht. overenskomst mellem SOS Børnebyerne og AC-organisationerne repræsenteret ved Dansk Magister-
forening. Delvist arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag samt andre personalegoder. 37 timers arbejdsuge inkl. frokost.
Du er velkommen til at kontakte Vicedirektør Bo Beiskjær på telefon 33730233, hvis du har yderligere spørgsmål. Du kan læse mere om SOS Børnebyerne på www.sosbornebyerne.dk.
Om ansættelsen
Send din ansøgning til SOS Børnebyerne via nedenstående link snarest muligt. Vi holder samtaler i uge 15 og 16. Ansættelse senest 1. juni 2013.
SOS Børnebyerne arbejder for, at børn kan vokse op i et kærligt hjem i 133 lande verden over. Den danske organi-
sation har de senere år oplevet betydelig vækst, og er i dag ansvarlig for over 80 projekter, hovedsagelig i tredje verdens lande. 35.000 danskere støtter SOS Børnebyerne som faddere.
©2000-2018 Job-Support.dk Valid HTML 4.01 Transitional