Job-Support.dk - Din genvej til et nyt job!
Bogaktuel: Ved joblivets korsvej
Af Peter Wagner, Fokus Forlag ApS
Spacer - all rights reserved by Job-Support "Guide til at komme videre efter opsigelsen"

At blive opsagt er en stor psykisk og følsesmæssig belastning. Først, når man er kommet over opsigelsen, er man klar til at begynde jobsøgningen. Med respekt for den opsagtes situation beskriver forfatteren de faser, som de fleste oplever i den første tid. For hver fase giver han konkrete forslag til at komme ovenpå.

Derefter får du gode råd til, hvordan du skaber et personligt og praktisk overskud i dagligdagen som jobsøger. Endeligt guides du igennem hele processen fra at finde stillingen, skrive ansøgningen, præsentere dig selv til jobsamtalen og til du falder til i dit nye job.

I bogen kan du læse om:


  • At tackle den følelsesmæssige situation

  • At overleve dagligdagen som jobsøgende - at styre tiden og klare økonomien

  • At afdække dine værdier og fastlægge dine jobmål

  • At udarbejde dit CV og din jobansøgning

Forfatterens forord
Jeg har hovedsagligt skrevet denne bog til dig, der er blevet afskediget eller pludseligt er kommet i en situation uden arbejde. Denne bog har til formål at hjælpe dig og dine nærmeste videre fra den situation, det er lige pludselig at stå uden et job, til du igen kan glæde dig til at stå op om morgenen til en ny arbejdsdag. Dette er samtidig en bog til din familie og venner. Mine erfaringer har vist, at netop de er utroligt vigtige – nogle gange afgørende – for at du kommer videre. Det, at andre interesserer sig for, hvordan du har det, og deres støtte kan være lige det, der afgør, om du hurtigt kommer videre.


Men det er utroligt svært at sætte sig ind i situationen at være »ledig«. Derfor er målet med bogen, at beskrive denne situation for dine omgivelser, på en måde, så I har et fælles grundlag for at samarbejde om at komme videre. Jeg ønsker dig held og lykke med din personlige udvikling!

Indledning
I de senere år er fusioner, sammenlægninger og forandringer blevet en naturlig del af hverdagen, og mange gange er resultatet afskedigelser af medarbejdere. Lige meget om årsagen er den ene eller anden, så betyder det, at livet bliver forandret fra det ene øjeblik til det andet for den, det går ud over. Som opsagt bliver du tvunget af omstændighederne til at stoppe op, gøre status og træffe nogle vigtige beslutninger om dit fremtidige arbejdsliv. Det er sundt og godt at gøre sig sådanne overvejelser, men timingen er aldrig den rigtige.

»Jeg er glad for jobbet og det er jo altid naboen sådan noget sker for, så hvorfor sker det så lige for mig?« er noget af det første, der ryger gennem hovedet, når opsigelsen falder. Mange følelser kommer lige pludseligt i spil, og én af dem er følelsen af at stå helt alene. Det er ikke lige på det tidspunkt, man har overskud til de store og visionære tanker om mere livskvalitet. Ved korsvejen virker alt uoverskueligt – vejen, du fulgte, er der ikke mere og det er svært at få øje på, hvor de andre veje fører hen.

Du er ikke den første, og du bliver ikke den sidste, der kommer til at opleve den situation. Derfor kan du trække på andres erfaringer og få konkret hjælp til at tackle den pludselige forandring, der er sket.

Bogen her er et resultat af, hvad mange andre har oplevet i nøjagtig den samme situation, og hvordan de kom videre. Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at alle reagerer forskelligt, og der er ikke to forløb, der ligner hinanden. Derfor findes der ingen standardløsninger. Denne bog kan hjælpe dig med en række teknikker og metoder til at komme igennem situationen, men du må selv sortere, hvad der er relevant for lige bestemt dig og du må indstille dig på, at det kræver en aktiv indsats fra din side.

Mine erfaringer viser, at jo højere aktivitetsniveau fra din side og jo mere energi, du bruger, jo højere er chancen for, at du meget hurtigt finder lige præcis det job, du har drømt om.

En vigtig ting, der allerede her skal nævnes – men som mange desværre overser – er de nye muligheder, der lige pludselig åbner sig for dig. I det daglige tager vi mange ting for givet. Den ene dag går efter den anden og rutiner styrer vores handlinger. For mange lidt trivielt, men på den anden side også trygt og sikkert. Men hvorfor ikke benytte situationen til at se på nogle helt nye muligheder? F.eks. har jeg kendskab til, at mange har gjort deres hobby til deres nye levevej, andre har startet en butik op, en er blevet blomsterbinder, en anden blev gartner, ja, eksemplerne på at skifte karrierespor eller udskifte ansættelseskontrakten med status som selvstændig er mange.

Jeg ved godt, at en afskedigelse er et tabuemne, og udadtil forsøger de fleste da også at gøre sig »hårde«, men inderst inde bliver alle ramt følelsesmæssigt. Der er nogle forudsigelige faser, som faktisk bringer dig gennem det meste af følelsesregistret. Når du vil videre, er det derfor afgørende at få afklaret og bearbejdet dine følelsesmæssige reaktioner først. Når du så har gennemlevet de enkelte faser, er din energi frigjort til at koncentrere dig om din fremtidige jobsituation. Tager du følelserne seriøst – selv om det måske er noget uvant – kan jeg love, at der vil åbne sig masser af nye muligheder. Bogen er struktureret, så den følger det forløb over fire faser, som mange er kommet igennem, fra de blev opsagt til det nye liv i et godt job.

Fase 1: At blive opsagt
Her gælder det om at »komme oven på« igen.

Fase 2: At blive personligt afklaret
Når du er klar, så er opgaven her at finde den nye retning, og skabe en ny hverdag.

Fase 3: At begynde jobsøgningen
Her begynder der så at ske noget, du bliver aktiv jobsøgende.

Fase 4: At komme godt i gang med det nye liv De nye muligheder viser sig i dit nye job og i dit nye liv. Erfaringerne fra samarbejde med mange, der har været turen igennem, giver én vigtig konklusion: Man kan sjældent springe direkte fra fase 1 til fase 3; man får sjældent resultat af sin jobsøgning, hvis man ikke er blevet personligt afklaret. Med andre ord er faktorernes orden ikke uden betydning. Mine erfaringer viser også, at der ikke kan sættes tid på, hvor lang tid hvert enkelt afsnit i denne »projektplan« vil tage. Det er helt op til dig selv. Køb bogen online: www.FOKUS.dk 
Spacer - all rights reserved by Job-Support
Job-Support.dk: Tusindvis af aktuelle job gør det muligt for kandidater fra alle erhverv, at finde det helt rigtige job gennem Job-Support.dk. Udover at kunne finde dit drømmejob, så tilbyder Job-Support.dk også værdifulde tips omkring karriere, CV, arbejde, ansøgning og jobsøgning.
Job-Support.dk
©2000-2018