Job-Support.dk - Din genvej til et nyt job!
Erfaring kan være en leders værste fjende.
Af Redaktion
Spacer - all rights reserved by Job-Support

Mange virksomheder falder I fælden, når de går efter ledere med erfaring. I bl.a. projektledelse kan det betyde, at lederne bruger egne forkerte løsninger frem for at være åbne overfor de bedste muligheder, mener to INSEAD-professorer.

Når virksomheder mskal finde en ny leder går de i reglen efter erfaring. Men det er ikke nødvendigvis den bedste løsning, konstaterer to INSEAD-professorer, Kishore Sengupta and Luk Van Wassenhove, der I undersøgelser har fundet, hvad de kalder “erfarings-fælden”.

”Ifølge normal viden fremhæves, at jo oftere, vi foretager os en bestemt ting, desto større erfaring får vi og vi bliver bedre og bedre. Men det er ikke altid tilfældet, siger Kishore Sengupta. Han er professor i informationssystemer mens Van Wassenhove er professor i driftsledelse og direktør for INSEAD Social Innovation Centre. De har fundet frem til, at i store sammensatte projekter trækker lederne ofte på erfaringer, der ikke hjælper og endda kan være skadelige for projektets gennemførelse.

I deres undersøgelse har de konstateret, at erfarne ledere har anvendt de forkerte løsninger, ikke forbandt de rette løsninger med udfaldet eller satte forkerte mål eller feedback til projektmedarbejdere. Det har derfor tilført projekterne ekstra problemer.

”Lederne har en tendens til at drage de forkerte konklusioner og anvende dem igen og igen, og det er grundlæggende destruktivt,” siger Kishore Sengupta.

De to professorer har i deres forskning anvendt simulation, der gengiver et projekts rigtige miljø. Mens ledere gennemgik simulationen skulle de træffe et antal afgørelser.

Mange ledere, der gik gennem simulationen og gjorde fejl, fik feedback – hvorefter de atter gennemgik simulationen - og begik de samme fejl.

”Denne adfærd er dybt rodfæstet gennem deres erfaringer. Man må hjælpe dem til at udelukke, hvad de har lært og give dem værktøjer, så de kan undgå disse fejl.”

En almindelig fejl er at begynde et projekt med ét mål eller ét budget; når der så forekommer variabler, som tilfældet er med de fleste projekter, beslutter lederne at tilføre mere personale men glemmer at budgetlægge ydgifter til at ansætte og uddanne medarbejdere og projekterne bliver forsinkede og budgetoverskridende. Dette sker især inden for software-udvikling, men hænder også inden for andre brancher.

”De fleste projekter udvikler sig således, at de beslutninger, du tager nu, får virkning for hele projektet senere. Hvis man udelukkende beror på sin erfaring uden at rejse spørgsmål om den viden, som erfaringen baserer sig på, kan man komme meget galt af sted,” siger Van Wassenhove.


1. Luk Van Wassenhove – beslutning nu får virkning senere.
2. Kishore Sengupta – erfaring kan være en leders værste fjende.

Læs mere:
http://www.hbr.org.

Spacer - all rights reserved by Job-Support
Job-Support.dk: Tusindvis af aktuelle job gør det muligt for kandidater fra alle erhverv, at finde det helt rigtige job gennem Job-Support.dk. Udover at kunne finde dit drømmejob, så tilbyder Job-Support.dk også værdifulde tips omkring karriere, CV, arbejde, ansøgning og jobsøgning.
Job-Support.dk
©2000-2018