26. juni 2019  | Annoncør | Kontakt os
Job-Support.dk - Din genvej til et nyt job!
Søg artikel
Det hele arbejdsmenneske
Af Henry L. Rasmussen, Coach og HR-konsulent


En forudsætning for at have et godt arbejdsliv, hvor stress og karrierejagt kan håndteres med konstruktivt, fremadrettet fokus, er det afgørende, at have styr på sit ”hele arbejdsmenneske”.


Et menneskes reelle kompetencer kan defineres som fællesmængden af: De Faglige Kompetencer, De Personlige Kompetencer og De Sociale Kompetencer.

Uanset hvor, i hvilken anledning og på hvilket tidspunkt, vil det enkelte individ gøre brug af en blanding af disse kompetencer. På jobbet er det overvejende de faglige og de sociale kompetencer, derhjemme er det overvejende de personlige og de sociale kompetencer, og i fritidsklubben er det ofte en god blanding af det hele, dog med fokus på de sociale kompetencer.

For at kunne finde frem til og trives i ønskejobbet, er det af stor betydning, at den enkelte jobsøger eller medarbejder, er sig bevidst omkring egne reelle ressourcer, og i hvilket omfang, det er ønskeligt at gøre brug af disse.

I nogle tilfælde vejer jobbet tungest og i andre er det hjemmelivet, der har størst betydning. Derfor kan det være endog meget svært, at hjælpe et andet menneske med at finde frem til ønskejobbet. For at kunne gøre dette, er det nemlig nødvendigt først at finde frem til ønskesituationen, hvor ens personlige værdigrundlag kan udleves i hverdagen, og hvor hjemmeliv og karriere går i minituøs spænd med hinanden.

Værdiafklaring
Grundlaget for denne del af udfordringen skal hentes frem fra nogle af de inderste kamre hos den enkelte, hvilket kræver høj grad af empati, respekt for mennesker, dyb tillid, troværdighed og et meget højt etisk kodeks.

Det kan være temmelig uoverskueligt for mange, og måske umuligt for nogle, alene at nå frem til denne afklaring af egne ressourcer. Derfor kan der ofte ved job- og karriereskifte være god mening i at alliere sig med en sparringspartner eller coach, som har erfaring med denne proces.

Første skridt herefter er så at få skabt det rette forum for processen, lige fra geografi og fysiske rammer over tillid og respekt til ærlighed og åbenhed. Nogle gange lykkes dette allerede under første møde, og i andre situationer kan det tage 2, måske endda 3, inden den nødvendige åbenhed er til etableret.

Grunden hertil kan skyldes de menneskelige barrierer mod at skulle blotlægge sine inderste tanker og følelser.

Den første barriere er ”meninger” – dét, der siges. Ved at respektere denne mening, kan der forholdsvis let skabes rapport til at gå videre. Næste barriere er ”holdninger” – dét, der er grundlaget for meningen. Igen vil det, at udvise stor respekt for holdninger, styrke tilliden, og der kan arbejdes endnu et stykke videre.

Holdninger baseres på det personlige ”værdigrundlag” – følelserne bag ved holdningerne, som er næstesidste barriere før den dybe sandhed.

Det er nødvendigt at træde meget varsomt, når der arbejdes med ”værdier”, da der kan ligge meget stærke følelser og bevæggrunde bag disse. Det er derfor også vigtigt at kende en del til de mekanismer, der ligger til grund for de reaktioner og den adfærd, denne del af processen kan afstedkomme. Ikke mindst er det af største betydning at kende sine egne reaktioner og adfærd ved at blive konfronteret på denne facon. Kun på den måde, kan situationen håndteres som en vind/vind-situation uden at nogen bliver utilsigtet kompromitteret.

Men samtidigt er det også af væsentlig betydning, at hjælpe den enkelte til afklaring af sit reelle værdigrundlag, for at kunne yde den rette sparring/coaching på vejen mod ønskesituationen.

Sidste barriere er ”de grundlæggende antagelser”. Disse skal der slet ikke arbejdes med i denne proces, med mindre der oppebæres den rette, nødvendige uddannelse og indsigt, da det ellers kan have meget uheldige konsekvenser for den person, der egentlig skulle hjælpes, og deraf følgende også for den, der hjælper. I forhold til at afdække sin fremtidige ønskesituation, er der heller ikke behov for at gå længere end til den personlige værdiafklaring.

Faglige ressourcer
Denne del af processen er ret beset væsentlig lettere at håndtere. Der findes mange former for afdækning af de faglige kompetencer, men vigtigst er det, i første omgang at være så detaljeret som overhovedet muligt.

Et godt udgangspunkt er, at tage afsæt i de personlige successer og resultater, der er opnået i den hditidige karriere, og på den måde finde frem til, hvad man gør, når man gør noget, der lykkes. Det giver god mening, at fortsætte med at gøre dette, og allerhelst at videreudvikle på disse kompetencer.

Dernæst er det vigtigt at sætte disse ressourcer og kompetencer ind i en ny kontekst, der tilstræber at passe til den ønskede fremtid. Ved at undlade at fastholde de faglige tilsnit, men mere fokusere på de kompetencemæssige, kan det som coach lade sig gøre, at inspirere til ny mening og forståelse for alternative indgangsvinkler, dermed til alternative karrieremål, og ofte også en væsentlig øget motivation og oplevelse af selvværd for den enkelte.

Den optimale karriere
Ved at gennemgå en sådan proces, vil den enkelte få styrket ejerskab til sin nye karrierevej. Dels ved, gennem udlevelse og fastholdelse af sit værdigrundlag at håndtere de daglige problemstillinger på en sådan måde, at negativ stress i tide kan forebygges, og dels ved, gennem en mere selvsikker og ansvarsfuld adfærd, at fremtstå som en velfungerende og kompetent medarbejder, der skaber tillid og respekt omkring sin person i alle situationer.

Den optimale karriere er således meget forbunden med den enkeltes selvindsigt og forståelse for egne såvel faglige og personlige som sociale ansvar, både i arbejdssituationer og i alle andre aspekter af livet.

Dette faktum kan dokumenteres af rigtig mange medarbejdere på alle niveauer i virksomheder, fra gulv til top, og på tværs af faglige skel og kompetencer. Især medarbejdere, der indgår i succesrige projektgrupper, en arbejdsform der vinder mere og mere indpas i virksomheder, og som stiller stor krav til ”det hele arbejdsmenneske”.
Job-Support A/S  -  Taastrup Hovedgade 56  -  2630 Taastrup  -  Danmark  -  +45 70 20 31 00  -  CVR: 31365953
©2000-2019