20. oktober 2018  | Annoncør | Kontakt os
Job-Support.dk - Din genvej til et nyt job!
Søg artikel
Hvornår har du sidst givet din karriere et servicetjek?
Af Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co.
Karriereudvikling - en praktisk guide!

Ofte er det tilfældigheder, der afgør hvordan vi udvikler os i vores karriere. Hvis du har lyst, kan du tage din karriereudvikling i egen hånd og overlade mindre til tilfældighederne.

Ideen med denne praktiske guide i karriereudvikling er at give dig mulighed for at stoppe op og gøre dig nogle refleksioner om hvilke mål, du har i dit arbejdsliv og få lagt en plan for, hvordan du opnår dine mål. Du kan bruge guiden på flere måder. Måske bruger du det som igangsætter for en udviklingssamtale med din chef, måske sætter du dig ned og prøver at arbejde alle spørgsmålene igennem. Det kan også være at du sætter dig ned sammen med en god kollega eller en professionel sparringspartner og arbejder guiden igennem. Fordelen ved at arbejde det igennem sammen med en anden er, at du kan få sparring og inspiration, der hvor det er svært. Ligesom du har mulighed for at få en forhåbentlig ærlig feedback.

PRAKTISK GUIDE TIL KARRIEREUDVIKLING

1. Din nuværende situation

Omgivelserne
Hvordan ser samfundskonjunkturerne ud, er det et samfund i vækst eller er det præget af stagnation eller egentlig resession. Det har selvfølgelig betydning for, hvilken indsats du skal gøre for at slå igennem og få det job eller den karriere, du gene vil have.

Hvad er det for et jobmarked du bevæger dig ud i? Er konkurrencen hård, er der mange kvalificerede kandidater til de job, du går efter? Hvilke konkurrenter er du op imod? Det er vigtigt er have et rimeligt indtryk af dine konkurrenter, for du skal kvalificere dig på områder, hvor du kan differere dig i forhold til dem og kompensere, hvor dine konkurrenter er rigtigt stærke.

Egne kompetencer
Hvilke kompetencer har du? Her skal du bruge noget krudt på at få listet dine formelle kompetencer op, dvs hvilke uddannelser har du, hvilke job har du haft og hvilke resultater skabte du i de jobs. Hvilke kurser og efteruddannelser har du taget og har du nogle relevante aktiviteter, du laver i din fritid. Dette stykke grundarbejde skal du dels bruge til at få et overblik og dels til at få formuleret et godt og brugbart CV.

Så skal du søge at gøre dig klart, hvor du har dine stærke sider og hvor du har dine begrænsninger på det personlige plan. Hvis du eksempelvis er god til overblik og de store linier, så har du som regel ikke lyst til at arbejde meget dybt med detaljerne. Du gør dig selv en rigtig stor tjeneste, hvis du er ærlig over for dig selv. For det handler jo om at vælge job og udfordringer, hvor det er dine stærke sider du får i spil og ikke hvor du hele tiden støder imod dine begrænsninger.

Derudover skal du kortlægge dit netværk. Hvem kan du trække på i hvilke sammenhænge. Når du først kommer i gang med at lave din netværksliste, vil du nok opdage, at dit netværk er meget større end du umiddelbart tror.

Ønsker for fremtiden
Lige nu skal du give dig selv lov til ønske helt uden begrænsninger - forestil dig, at du har frit valg på alle hylder i spillet om din karriere. Senere hen i forløbet, skal de mest urealistiske ønsker nok blive sorteret fra.

Lav en liste over de opgaver, som du allerbedst kan lide at beskæftige dig med og de opgaver, som du helst ikke vil arbejde med.

2. Mål

Opstilling af mål
Her skal du stille et helt klart mål op for dig selv. Det kan være et mål på kort sigt, måske blot nogle ændringer på dit nuværende arbejde indenfor den næste måned. Det kan også være et mere langsigtet mål, at du f.eks. vil kvalificere dig til at være afdelingsleder eller skifte branche indenfor de næste 5 år.

Måske kan du fastsætte et livsmål. Når du en gang kigger tilbage på dit arbejdsliv, hvad vil du så gerne have opnået, prøvet, gennemført? Hvis det er et mere langsigtet mål, kan det anbefales også at have nogle delmål.

Hindringer for at nå målet
Når du har fastlagt dit mål, bør du også analysere og udarbejde en liste over det, som kan hindre dig i at nå dit mål. Denne analyse skal du bruge til at efterprøve realismen i dine mål og til at lave en kompenserende handlingsplan.

3. Handlingsplan

På baggrund af din analyse af omgivelserne, dine egne stærke og svage sider, fastsættelsen af dine mål samt analysen af eventuelle hindringer kan du nu udarbejde din handlingsplan. Under udarbejdelsen af din handlingsplan lister du op, hvad der skal ske hvornår under de enkelte trin i din handlingsplan.

Inddragelse af netværket
Nu får du brug den netværksliste, du udarbejdede tidligere. Det kan eksempelvis være, at der er nogle, du skal have til at give dig noget viden på konkrete områder, nogen skal hjælpe dig med at åbne nogle døre. Det kan også være, at du skal forsøge at knytte en i dit netværk til dig som sparringspartnere for din proces.

Du vil sikkert blive forbavset over, hvor villige de fleste i dit netværk er til at stille op og hjælpe dig, selvfølgelig under forudsætning af, at du ikke driver rovdrift på netværket.

4. Midler

Ressourcer
Her handler det om, at få listet op, hvad du har brug for, for at kunne nå dit mål. Det kan være, at du skal indkøbe eller låne nogle bøger, der giver dig den fornødne viden. Det kan også være, at du skal på et par kurser. Måske skal du i gang med en længerevarende videreuddannelse. Du skal også overveje, om du skal investere i en professionel sparringspartner, som kan hjælpe dig med at fokusere og måske afkorte din vej til målet.

Måske skal der noget økonomi til for at realisere dit mål. Så handler det om at få lagt et budget og måske snakke med din bank.

Sparring
Alt efter hvor ambitiøst, du har sat dit mål, kan det være, at du undervejs i processen går i stå. Så er det vigtigt, at du ved, hvor du skal henvende til for at få noget moralsk opbakning og noget god og kvalificeret sparring.

Leverandører
Det kan være, at du skal have nogle kurser eller noget videreuddannelse. Her handler det om at få et overblik over, hvad der tilbydes på markedet, hvad det koster og hvilke udbydere, der vil være relevant for dig.

Flytning/udstationering
Hvis dit mål indbefatter, at du får langt til arbejdet i forbindelse med jobskift, skal du overveje, om du vil flytte bopæl eller om det er nødvendigt at købe en ny bil. Hvis du skal flytte, bør du dels kigge på, om det er muligt at finde en bolig til en rimelig pris, om det er muligt for din eventuelle partner at finde et job i området, om I kan få børnene passet og en lang række andre forhold som vedrører privatlivet.

De kan også være at dit mål indbefatter en udstationering. Det er altid en stor beslutning at lade sig udstationere. Der er mange udfordringer forbundet med at skulle arbejde i en anden kultur og samtidig skifte job. Der er også være en hel del administrative problemstillinger forbundet med at blive udstationeret. Hvis det er gennem et større firma, du bliver udstationeret, vil der formentlig være en HR funktion, der vil kunne hjælpe med en del af de praktiske og administrative spørgsmål.

Hvis du har mulighed for det, bør du altid positivt overveje en udstationering. For det første er det meget personligt udviklende og for det andet er det et plus på dit CV, hvis du har international erfaring.

Vedligeholdelse af kompetencer
Når først man en gang har lært at køre på cykel, glemmer man det aldrig igen. Sådan er det ikke med alle andre kompetencer. De fleste kompetencer skal vedligeholdes for at være noget værd. Derfor skal du overveje, hvilke af de kompetencer, som du har erhvervet gennem tiderne, du har brug for i din mere langsigtede karriereudvikling. De kompetencer, som er centrale for dig, skal du sørge for løbende at vedligeholde.

5. Kommunkation

En handlingsplan er ikke noget værd, hvis ikke den kommunikeres ud til de relevante personer. Hvis du f.eks. arbejder hen imod en ændring på dit nuværende job, så kan det være en rigtig god idé at tage det op med dine nærmeste chef, hvis det er ham, der har den afgørende indflydelse på udfaldet.

Hvis dit mål indebærer et job udenfor din nuværende virksomhed, så vil det være en god idé at formidle det ud til netværket og til headhunter firmaer og måske også lægge dit CV ud på relevante jobdatabaser.

Kommunikation handler også om at få skrevet et godt CV samt en god ansøgning, som fortæller meget præcist, hvad du går efter og hvorfor du er interessant for en potentiel arbejdsgiver.

Planlæg hvordan du vil fremlægge din idé eller præsentere dig selv til en ansættelsessamtale.

I det hele tage er kommunikation central, hvis du vil opnå de mål, du har sat dig. Og kommunikation handler jo både om at give og modtage information samt at indgå i en dialog.

Jeg håber, at ovenstående guide har givet dig lyst og inspiration til at arbejde med din egen karriereudvikling.

Rigtig god fornøjelse!
Job-Support A/S  -  Taastrup Hovedgade 56  -  2630 Taastrup  -  Danmark  -  +45 70 20 31 00  -  CVR: 31365953
©2000-2018