CARE Danmark

CARE Danmark

I samarbejde med civilsamfund, virksomheder, organisationer og myndigheder udvikler vi projekter, der skaber varig forandring for de mennesker, der lever i klimakrisens brændpunkter.

Vi arbejder tæt sammen med lokalsamfund verden rundt, så vi opnår en præcis og konkret forståelse af de mange måder, klimakrisen påvirker mennesker og natur. Og vi samler de mest nytænkende aktører fra alle dele af samfundet i innovative partnerskaber, for sammen at finde nye løsninger på klimaudfordringerne. Sammen med partnere sætter vi ind, hvor vi kan tilføre mest værdi, som katalysator for innovation, samfundsmæssige forandringer og bæredygtige klimaløsninger, for at skabe en grøn og retfærdig verden for alle.

CARE har 4 fokusområder

Klimatilpasning

Klimatilpasning

Vi hjælper med tilpasning til klimaforandringer. Alt fra uddannelse i nye afgrøder til landbrug med naturlige bakterier.

Innovation

Innovation

Vi udvikler innovative løsninger, der fokuserer på at hjælpe mennesker – de skal være lokalforankrede og fremtidsholdbare.

Partnerskab

Partnerskab

Vi arbejder med lokale organisationer og innovative virksomheder for at gøre den største forskel i lokalsamfundene.

Nødhjælp

Nødhjælp

Vi yder både akut og langsigtet nødhjælp til de mennesker i Afrika og Sydøstasien, der er allermest udsatte for klimakatastrofer.

CARE Danmark er en del af CARE International, som er til stede i 111 lande
og dermed er en af verdens største humanitære organisationer

CARE Danmark

Jemtelandsgade 1
2300 København S

Tlf: 35 200 100
CVR: 12 92 10 47

Valid HTML 4.01 Transitional