17. januar 2021  | Annoncør | Kontakt os
Job-Support.dk - Din genvej til et nyt job!
Folketinget
HR-chef til Folketinget
Tør du tænke nyt i løsningen af Folketingets Administrations mange HR-opgaver, og kan du kombinere den daglige drift med helheds- og udviklingsorientering?
Folketingets Administration ønsker at løfte HR-arbejdet til et nyt niveau. Med reference til Folketingets direktør og som en del af Folketingets ledelsesteam bliver opgaven for den nye HR-chef at bringe HR ind i organisationen på et strategisk niveau samt være en solid og udviklende sparringpartner for direktion og øvrige ledere. Samtidig skal du sikre, at den daglige drift understøtter den overordnede strategi på den mest effektive måde.
Du kommer til at stå i spidsen for en forandringsproces med et skærpet fokus på rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejder- og ledelseskompetencer, og du spiller en afgørende rolle i udviklingen af de medarbejdere og ledere, der skal være med til at skabe resultaterne.
Nogle af dine første opgaver bliver at deltage i arbejdet med at styrke ledelsesudviklingen på tværs af organisationen. Du bliver også ansvarlig for udvikling af nye koncepter for medarbejdermålinger og lønforhandlinger samt for forberedelse og gennemførelse af overenskomstforhandlinger.
Du kommer til at stå i spidsen for Personalekontoret, som er en stabsfunktion med reference til Folketingets direktør. Kontoret har 13 medarbejdere. Det er vigtigt, at du formår at sætte rammerne for et godt samarbejde i en travl enhed, og at du har modet og evnen til at prioritere opgaver og samtidig skabe fokus og effektiviseringer.
Der er tale om en bred rolle, hvor du både får det operationelle og strategiske ansvar for HR-området. Dit hovedansvar bliver at lede og videreudvikle Folketingets HR og personaleadministrative funktioner og at videreudvikle arbejdsgange og processer, der sikrer fremtidens organisation, kultur og tilgang til medarbejderledelse.
Din profil
Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse og solid faglighed på HR-området. Du mestrer hele HR-paletten inden for både drift og udviklingsrelaterede opgaver, og du har allerede skabt synlige resultater som HR-leder og med håndtering af ledelsesopgaver med et betydeligt opgavespænd.
Du har erfaring med forandringsledelse, gerne i en politisk styret organisation og erfaring med at sætte en udviklingsdagsorden på HR-området, ligesom indsigt i overenskomster og aftaler, ansættelsesret og personaleadministrative processer vejer ved besættelse af stillingen.
Forudsætninger for at lykkes i stillingen er herudover:
  • At du er fagligt stærk og på plads ledelsesmæssigt.
  • At du har personlig robusthed og integritet.
  • At du kan reflektere over opgavernes løsning og sikre et ordentligt og nuanceret beslutningsgrundlag.
  • At du har stærke forhandlingskompetencer og politisk musikalitet, som kan bidrage til et konstruktivt tværfagligt og tillidsfuldt samarbejde overalt i organisationen.
Løn og ansættelse
Du bliver ansat efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, løngruppe 1. Herudover kan der forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg.
Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes.
Tiltrædelse den 1. april 2021 eller snarest derefter.
Yderligere oplysninger
Et eksternt konsulentfirma medvirker ved ansættelsen. Der vil i forbindelse med rekrutteringen blive udarbejdet en erhvervspsykologisk profil.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Folketingets direktør Marie Hansen på tlf. 3337 3001 og Director af Human Capital Services hos Basico, Lykke Pedersen, på tlf. 2888 2510.
Stillings- og personprofil kan tilgås via dette link: www.ft.dk/da/organisation/folketingets-adminstration/job/hr-chef-i-folketinget
Læs mere om administrationens organisering, de enkelte enheders arbejde, årsrapporter m.v. ved at klikke på dette link: www.ft.dk/da/organisation
Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfristen er tirsdag den 19. januar 2021 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 29. januar 2021 og 2. samtalerunde den 8. februar 2021.
"Vi arbejder for det danske folkestyre" er formålet for Folketingets Administration. Vi er 440 ansatte i Folketingets Administration som sammen arbejder for at skabe gode rammer for medlemmerne af Folketinget, og som samtidig arbejder for at omverdenen kan følge med i Folketingets politiske arbejde. I vores tilgang til arbejdet er vi medlemsorienterede, selvledende og helhedstænkende.
Folketingets Administration ønsker at fremme ligestilling uanset køn, alder, etnisk baggrund, seksuel orientering, religiøs overbevisning eller handicap.
Se endvidere www.folketinget.dk for yderligere oplysninger.
©2000-2021 Job-Support.dk Valid HTML 4.01 Transitional
Del på Facebook Del på Twitter
Send Ansøgning
Del på Google+ Del på LinkedIn
Job-Support.dk  -  Taastrup Hovedgade  -  2630 Taastrup  -  Danmark  -  +45 70 224 225
©2000-2021