23. maj 2024  | Annoncør | Kontakt os
JobSupport - Din genvej til et nyt job!
Folketinget
Sikkerheds- og beredskabskoordinator til Folketingets Administration
Service- og Sikkerhedsenheden søger en udadvendt og stærk faglig medarbejder, som sammen med Service- og sikkerhedschefen skal medvirke til fortsat udvikling af enheden. Det handler i høj grad om at tilrettelægge og gennemføre uddannelse, kompetenceudvikling af medarbejderne samt at koordinere sikkerheds- og beredskabsarbejdet internt i organisationen samt med eksterne samarbejdspartnere m.v.
Det forventes at du har en relevant uddannelse, samt har baggrund og erfaring inden for sikkerheds- og beredskabsområdet.
Du skal kunne begå dig i tværfaglige fora i Folketinget, indgå i projektgrupper og sætte en ære i at arbejde med sikkerhed og beredskab i en særlig samfundsinstitution, hvor vi i høj grad har fokus på, at sikkerhed og service skal fungere sammen.
Dine primære arbejdsopgaver
Du vil få et stort ansvar og en væsentlig rolle i forhold til uddannelse, koordinering og udvikling af beredskabet i Folketinget samt for at planlægge og koordinere den øvrige uddannelse af medarbejderne i enheden.
Du vil skulle tage et stort og selvstændigt ansvar for opgaveløsningen. I stillingen er der i betydelig udstrækning daglig kontakt til andre enheder i Folketingets Administrationen og ligeså med vores samarbejdspartnere i politiet, redningsberedskabet m.fl.
Du skal desuden varetage en række opgaver for Service- og sikkerhedschefen, bl.a.:
  • Sikre tidssvarende beredskabsplaner og instrukser.
  • Planlægge og gennemføre beredskabsøvelser.
  • Deltage i planlægningen af større arrangementer.
  • Udvikle og implementere koncepter som knytter sig til service- og sikkerhed i samarbejde med andre enheder i Folketingets Administration.
  • Undervise og instruere Folketingets betjente, primært i beredskabsmæssige emner.
  • Indgå i tværfaglige projektgrupper og udviklingsprojekter i Folketinget.
  • Være sparringspartner for gruppeansvarlige og teknikteamet.
Din arbejdsplads
Du bliver en væsentlig medarbejder i Service- og Sikkerhedsenheden, og bliver en del af en mindre stab af medarbejdere, der står i spidsen for den daglige drift, administration og udvikling af Service- og Sikkerhedsenheden, og du refererer direkte til Service- og sikkerhedschefen.
Din arbejdsdag bliver alsidig og med stor og tværgående kontaktflade, særligt med enhedens stabsfunktion og gruppeansvarlige.
Din profil
Du har stor viden på beredskabsområdet og praktisk erfaring med arbejdet og udviklingen på dette felt, som gør dig til en god sparringspartner for både ledelse og medarbejdere. Du har gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt.
Der vil blive lagt vægt på din erfaring og kompetencer ift. undervisning/formidling og logistiske opgaver. Du må også gerne have erfaring med analysearbejde og evt. projektledelse.
Du har gode it-kundskaber og er vant til at arbejde i et digitaliseret arbejdsmiljø, ligesom du arbejder struktureret, målrettet og systematisk. Der vil også blive lagt vægt på dit kendskab til sikring generelt (TVO, ADK, ABA, AIA).
Du har evne til at såvel at arbejde selvstændigt, som i tæt samarbejde med andre i en travl hverdag. Du synes, det er vigtigt at bidrage til den sociale og faglige trivsel i Service- og Sikkerhedsenheden.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling og til besættelse fra den 12. august 2024. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.
Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at sikkerhedsgodkendelsen kan opretholdes under hele din ansættelse i Folketinget.
Information og ansøgning
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte Service- og sikkerhedschef Jacob Glahn, tlf. 3337 5613 på hverdage i tidsrummet kl. 15:00 - 16:00 eller på mail Jacob.Glahn@ft.dk.
Ansøgningsfrist: tirsdag den 28. maj 2024, kl. 12:00.
"Vi arbejder for det danske folkestyre" er formålet for Folketingets Administration. Vi er 480 ansatte i Folketingets Administration, som sammen arbejder for at skabe gode rammer for medlemmerne af Folketinget, og som samtidig arbejder for, at omverdenen kan følge med i Folketingets politiske arbejde. I vores tilgang til arbejdet er vi medlemsorienterede, selvledende og helhedstænkende.
Folketingets Administration ønsker at fremme ligestilling uanset køn, alder, etnisk baggrund, seksuel orientering, religiøs overbevisning eller handicap.
Se endvidere www.folketinget.dk for yderligere oplysninger.
©2000-2024 JobSupport.
Del på Facebook Del på Twitter
Send Ansøgning
Del på Google+ Del på LinkedIn
JobSupport ApS  -  Lautruphoej 1-3  -  2750 Ballerup  -  Danmark  -  +45 70 224 225
©2000-2024