17. januar 2021  | Annoncør | Kontakt os
Job-Support.dk - Din genvej til et nyt job!
Søg artikel
Sygefravær eller sund ledelse
Af -


Sygefravær eller sund ledelse

Den mest effektive indsats mod sygefravær handler hverken om lægeerklæringer eller indkaldelser til personlige samtaler. Den handler om at øge medarbejdernes motivation og glæde ved arbejdet.

Ledere og medarbejdere har interesse i at skabe sundhed og god økonomi på arbejdspladsen - de to ting bør gå hånd i hånd. Men hvis problemet skal løses, er der behov for, at vi reviderer vores opfattelse af sygefravær. Vi bør ikke kun gøre noget for de syge, vi skal også fokusere på de mange raske medarbej-dere, og hvad der styrker motivation, engagement, arbejdsglæde og positivt bidrag. Sådan udtaler Chefkonsulent Henrik Hänschell fra konsulentvirksomheden DIEU til På Jobbet.

Sygefravær og ledelse
Så derfor starter vi i DIEU et helt andet sted - nemlig med de raske medarbejdere, og det har vi gjort i samarbejde med en af verdens førende eksperter i sygefravær, ingeniør og erhvervspsykolog Dr. Bertolt Stein fra Berlin. Hans forskning viser blandt andet at det høje sygefravær har en direkte forbindelse til den form for ledelse, der praktiseres i virksomheden. Samt at mere end 30% af fraværet hænger direkte sammen med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, fortæller Henrik Hänschell videre.

Dr. Bertolt Stein han har i en årrække forsket i sygefravær og psykisk arbejdsmiljø på Berlins Tekniske Universitet og har udviklet en række metoder og praktiske redskaber, der effektivt kan nedbringe sygefraværet. Resultaterne er opsigtsvækkende, for det viser sig at den investering, der nedbringe sygefraværet, typisk tjener sig selv hjem igen mellem 2½ og 5 gange.

Hvad skal gøres?
Mange virksomheder er usikre på, hvad de skal gribe fat i, når de arbejder med at nedbringe ikke mindst det korte sygefravær, fortæller Chefkonsulenten. Det er et ‘blødt’ område, hvor der kun findes sparsom dokumentation af, hvad der målbart og langvarigt har en positiv effekt på at mindske fraværet. Mange initiativer iværksættes på baggrund af lovkrav og udokumenterede forestillinger om, hvad der kan forbedre situationen, og hvad man har hørt, at andre gør.

De fleste virksomheder arbejder med symptombehandling i stedet for at gå til roden af problemet, og indsatserne ender alt for ofte med, at medarbejderne oplever mistænkeliggørelse, konfrontation og øget kontrol fra ledelsens side også selv om det ikke var intentionen, siger Henrik Hänschell.

Igennem en tiårig periode har Bertolt Steins udarbejdet og raffineret en metode, der tager udgangspunkt i en analyse i virksomheden, som munder ud i en diagnose, der giver både ledere og medarbejdere svar på, hvad der er årsagerne til problemer med fravær.

Derudfra igangsættes de rette forebyggende initiativer baseret på fakta frem for myter. Analysen dokumenterer, hvad der gør, at med-arbejderne ikke trives i det daglige og ender med at blive syge.

Når arbejdet gør ondt
Der tales ofte om to forskellige former for sygefravær - fravær fremkaldt af dårligt fysisk arbejdsmiljø eller fravær relateret til det psykis-ke arbejdsmiljø. Specielt på det sidste område kan der gøres meget for at sætte ind med initiativer, der kan minimere sygefravær

Ledere er i høj grad med til at definere det psy-kiske arbejdsmiljø gennem den oplevelse af sammenhæng i arbejdsdagen, de skaber for medarbejderne. God ledelse kan, fortæller Henrik Hänschell, dokumenterbart være med til at holde de ansatte væk fra sygesengen.

Undersøgelser viser, at årsagerne til et højt sygefravær hænger nøje sammen med med-arbejdernes oplevelse af sammenhæng i deres arbejdssituation.
Her har Bertolt Stein dokumentation for, at lederne kan gøre en forskel ved at sikre, at medarbejderne:

? Kan forstå, hvad der foregår omkring dem.
? Oplever deres arbejde som meningsfuldt.
? Kan håndtere deres arbejdssituati

Metodisk er det et spørgsmål om at sætte ledelsesmæssig handling bag disse begreber. Lederne skal klædes på til at løfte denne opgave.
Der er ofte tale om grundlæggende lederegenskaber, som skal opøves og finpudses gennem systematisk uddannelse og dygtiggørelse.

Job-Support.dk  -  Taastrup Hovedgade 56  -  2630 Taastrup  -  Danmark  -  +45 70 20 31 00
©2000-2021