11. december 2023  | Annoncør | Kontakt os
JobSupport - Din genvej til et nyt job!
Søg artikel
Gode børnehaver påvirker børn positivt
Af Ulla Haahr, Det nationale Forskningscenter for Velfærd - SFI
Børn, der går i børnehaver med uddannet personale og gode normeringer, bliver mere intelligente og mere skoleparate. Det viser en international forskningsoversigt, som SFI har lavet. Det vil også sige, at børn med belastede opvækstvilkår vil klare sig bedre, hvis de har gået i børnehave af høj kvalitet.

Forskningsoversigten fra SFI gennemgår, hvad den nyeste forskning internationalt viser om, hvordan kvalitetsforskelle i form af uddannet personale og gode normeringer i børnehaver påvirker børns udvikling.

Påvirker intelligens og skoleparathed
Det overordnede resultat af undersøgelserne, der indgår i forskningsoversigten, er, at højkvalitetsbørnehaver øger børns intelligens målt ved IQ, og de bliver mere skoleparate. Dermed bliver deres udbytte af skoleundervisningen bedre. Også på langt sigt har de gode børnehaver effekt. Undersøgelserne dokumenterer, at børn med belastede opvækstvilkår får bedre uddannelsesresultater senere i skolen, hvis de har gået i en højkvalitetsbørnehave. Flere får en uddannelse, og de klarer sig bedre på arbejdsmarkedet. Færre bliver arbejdsløse, og færre bliver kriminelle, sammenlignet med jævnaldrende der også har haft en belastet opvækst.

Jo yngre børn desto bedre
Det har også betydning, hvor gammelt barnet er, når pasningen uden for hjemmet begynder. Især når det handler om særligt udsatte børn, bliver de positive effekter størst, jo yngre barnet er. Ifølge forskningsoversigten tyder desuden både internationale og danske resultater på, at det ikke påvirker barnet negativt at øge antallet af pasningstimer. Det gælder dog kun til omkring 30 timers pasning om ugen for et børnehavebarn. ”Hvis man ser børnehaver som en investering i nuværende og fremtidige generationer, så viser erfaringerne, at der kan genereres temmelig store samfundsøkonomiske gevinster af at tilbyde børn en højkvalitetspasning,” siger seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen.


Yderligere oplysninger Seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, telefon 33480883, og forskningsassistent Alva Albæk Nielsen, telefon 33480899 Udgivelse Mogens Nygaard Christoffersen og Alva Albæk Nielsen: Børnehavens betydning for børns udvikling – en forskningsoversigt, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 09:27 Udgivelsesdato: 30. September 2009 Omfang/pris: 100 sider / kr. 100,- inkl. moms.
Job-Support.dk  -  Lautruphoej 1-3  -  2750 Ballerup  -  Danmark  -  +45 70 224 225
©2000-2023